تلفن :

66903901 ،66903902 ،66910163

فکس :

66936239

فروشگاه اینترنتی: کلیک کنید

تلگرام :

اینستاگرام :

آدرس
دفتر فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان قدر

پلاک 6 ، واحد 3

کارخانه: شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان کوشش 1

محلول رایت گیمسا | Wright - Giemsa Solution


for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

پودر رایت، پودر گیمسا | Giemsa Powder, Wright Powder


Pure Powder for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

کیت رنگ آمیزی گرم | Gram


Color Staining Set for Microscopy

محلول گیمسا | Giemsa`s Solution

for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

محلول رایت | Wright Solution

for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون | Tb-color

kit for the Microscopic Investigation of Mycobacteria