تلفن :

66903901 ،66903902 ،66910163

فکس :

66936239

فروشگاه اینترنتی: کلیک کنید

تلگرام :

اینستاگرام :

آدرس
دفتر فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان قدر

پلاک 6 ، واحد2

کارخانه: شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان کوشش 1

با توجه به خطر انتقال بیمارى هایى نظیر ایدز و هپاتیت و ... از طریق سرنگ، سر سوزن، لوازم نوك تیز و اهمیت حفظ سلامت و ایمنى پزشکان، پرستاران و کادر درمانى مراکز ما را بر آن داشت که SAFETY BOX با نام تجارى FARASAFE  (سیفتی باکس مقوایی) طراحى و تولید کنیم و درعین سادگى و ارزانى، ایمنى بالایى داشته باشد.
FARASAFE (سیفتی باکس مقوایی) جعبه مخصوص دفع یا سوزاندن سرنگ، سر سوزن و لوازم نوك تیز مصرف شده بیمارستان و مراکز بهداشتى و درمانى است که با قراردادن لوازم در این جعبه از امکان استفاده مجدد یا آسیب احتمالى افراد جلوگیرى مى شود.
FARASAFE (سیفتی باکس مقوایی) با پوشش داخلى پلى اتیلن براى جلوگیرى از نشت و ترکیبى 3 لایه از مرغوب ترین مقواها براى استحکام بیشتر در جدار خارجى تولید شده است.
FARASAFE (سیفتی باکس مقوایی) به گونه اى طراحى شده است که به راحتى مى توان داخل کیسه هاى اتوکلاو FARA قرار داد و در اتوکلاو استریل نمود.
FARASAFE (سیفتی باکس مقوایی) با حداقل عوارض زیست محیطى قابل سوزاندن و یا دفن مى باشد.
FARASAFE (سیفتی باکس مقوایی) با تمام نمونه هاى خارجى از نظر کارایى و زیبائى قابل رقابت مى باشد.
FARASAFE (سیفتی باکس مقوایی) در ظرفیت هاى زیر قابل دسترسى است:

FARASAFE (سیفتی باکس مقوایی) را با توجه به نکات ذکر شده روى آن آسان تر استفاده کنید.