تلفن :

66903901 ،66903902 ،66910163

فکس :

66936239

تلگرام :

اینستاگرام :

آدرس
دفتر فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان قدر

پلاک 6 ، واحد 3

کارخانه: شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان کوشش 1

 

جهت دانلود نتایج خون کنترل Normal با توجه به لات نامبر مورد نظر روی لینک دانلود کلیک فرمایید.

 

 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80201 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80202 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80203 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80304 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80406 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80507 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80508 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80709 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80710 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80711 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80913 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80914 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara80915 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara81016 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara81117 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara81219 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara81220 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل Normal لات نامبر Fara90201 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara90202 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara90303 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara9045 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW

 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara90406 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

جهت دانلود نتایج خون کنترل High با توجه به لات نامبر مورد نظر روی لینک دانلود کلیک فرمایید.

 

خون کنترل High لات نامبر Fara80204H جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

خون کنترل High لات نامبر Fara80502H جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.