تلفن :

66903901 ،66903902 ،66910163

فکس :

66936239

تلگرام :

اینستاگرام :

آدرس
دفتر فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان قدر

پلاک 6 ، واحد 3

کارخانه: شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان کوشش 1

شرکت فن آوری روزآزمون موفق به دریافت پروانه ساخت خون کنترل : High level گردید. 

majalle-sanat1.jpg

خون کنترل CBC – FARA ST بر اساس آخرین دانش فنی موجود و با استفاده از جدیدترین تجهیزات متناسب با محلول های خارجی و داخلی تهیه شده است .

خون کنترل CBC – FARA ST دارای تائیدیه ازاداره کل تجهیزات پزشکی می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستور العمل ISO13485 انجام می پذیرد.

ویژگی های: CBC - FARA ST

شرایط نگهداری .......................................... 2 تا 8 درجه سانتی گراد

تاریخ انقضا ............................................... 180 روز

بعد از باز نمودن درب ویال ................................. 21 روز

حجم : CBC - FARA ST

Level H ……………………………………………………… 2.5 ml

مناسب جهت استفاده دردستگاه سل کانتر :

Sysmex , Micros , Diatron , Mindray , Nihon Kohden , Coulter , Hycel , Cell Dyn , Procan , Medonic,

Convergent , Swelab , Erma , Orphee , Samsung, Diagon, Rayto, JTbacker and more...

با قابلیت کارکرد در دستگاه های فول دیف